maandag 1 juli 2013

Keti Koti hoofdmoot

Joechei: we vieren het einde van de slavernij! Toch? Wel het is maar hoe je een en ander definieert en waarneemt. Keti Koti, verbreking van de ketenen. Van officiele fysieke slavernij in de voormalige Nederlandse koloniƫn. Herdenking van de afschaffing hiervan op 1 juli werd weer goed gevierd in het Oosterpark te Amsterdam. Btje een gekke dag zo op maandag maar we zitten aan die datum vast. Goed georganiseerd, knap professioneel. Vroeg me tevoor nog btje af hoe ze de koning zouden oplossen. Bedoel de beveiliging van het Oranje-sprookje want afscheiding vind men nodig. Zag dit in het licht van de zwaar overdadige beveiligING op Clowninginnedag , Kreuningsdag K-dag jl. Knap gedaan, de afstand bleef meer dan respectabel, echt niet minder dan dat en het zag er niet agressief uit. Niet zoals bij de onthulling toen het slavernijmonument was ingepakt in hekken.
Ditmaal begonnen we goed en gezellig. Met stevig ontbijt. Bijzonder positief initiatief. Hopeluk het volgend jaar weer!! Met voldoende Surinaamse bakkers. En dan wellicht gewoon in ons Vondelpark. Daar hebbie meer plek en mag je zacht op het gras zitten, terwijl het bakken op het asfalt kan.
er waren veel eieren!
Rob is klaar met koken en tapt een grap
150 jaar afgeschaft, of toch niet? Kwam deze mevrouw tegen compleet met die button:
Daarna deze kranige kerel van SLAVERNIJ ONLINE, een nieuwe onafhankelijke (niet subsidiegedreven zoals NiNsee) site over de NL-slavernij. Er worden VRAGEN gesteld, je kan ook zelf toevoegen. Neem maar een uitgebreide kijk. Goed bezig!!
mijn tekst = "dit zijn wij: wij laten ons niet opzij zetten door heerschappij van anderen"
 
Perfecte blik. Ik zie de droefheid en de kracht. De frustratie en de glimlach.

Gezellig met drietjes. Show us the buttons!
 Plus naar verluid de button van vorig jaar
1873 herinnert eraan dat er vanaf 1863 nog 10 jaar dwangarbeid moest worden verricht door de slaven om de slavenbezitters schadeloos te stellen... Dit lijkt een detail maar denk maar eens in dat je dit moet doen. 10 Jaar lang met voorbedachte rade beroofd worden van je eigen levensbeschikking. Heel de dag moeten sloven slaven voor een ander en anders word je net zo hard gestraft als nodig is om je te laten gehoorzamen. De officiele fysieke slavernij werd mede gelegitimeerd door politieke ideologie (bvb de gekoloniseerde meenemen in 'de vaart der volkeren'), religie en ook systeemwetenschap (bvb negers als minderwaardig ras). Slavendrijvers: de slavenhandelen en slaafbezitters vonden dat ze er goed aan deden slaven (of beter gezegd, zoals Sandew Hira terecht stelt: "tot slaaf gemaakten") te houden. Zo werd de geest van degenen die incasseerden beheersd. En of de WILLY LYNCH brief nou echt is of niet, deze geeft iets weer van de geest van slavendrijvers. Ook die mentaliteit verdient mijns inziens nader onderzoek.

Er waren soorten slaven. Bekendst zijn de plantageslaven. Maar slaven werden ook tewerkgesteld in magazijnen, in het huishouden, voor straatverkoop. Mannen, vrouwen, kinderen en wat ouderen werden allemaal als vee verhandeld.

In de LESBRIEF wordt afschaffing van de slavernij voorgesteld als: "de overwinning van de menselijkheid". Maar wat gebeurde erna? Toen kwamen de contractarbeiders:
Het was hard werken onder opzichters die weinig verschil maakten tussen slaven of contractanten. Ook de gratis huisvesting stelde weinig voor. De leegstaande slavenverblijven waren goed genoeg voor de contractanten. ... De contractant kreeg vaak betaald per taak in plaats van per dag. Dat was voordelig voor de opzichters, want dan was er minder toezicht nodig. Maar de taken stamden uit de slaventijd, toen slaven langere dagen maakten. Hierdoor moest de contractant langer werken en verdiende minder dan verwacht omdat de taak niet af was. De taken werden nog verder opgevoerd toen de plantages te maken kregen met dalende prijzen op de wereldmarkt. De contractanten voelden zich uitgebuit en er ontstonden vele conflicten en opstanden. De bekendste opstand was die op suikerplantage Mariƫnburg in 1902, waarbij woedende koelies de directeur vermoorden. Een legereenheid trok de plantage binnen en er vielen ruim twintig doden.
Geimporteerd uit de andere kolonien, met mooie verhalen gehaald. Onder nog steeds minimale omstandigheden (en maximale winst voor de bazen). Opstanden getuigen daarvan. Dus enige verbetering maar niet heel veel.

VERBREKING VAN DE KETENEN! Deze keten wordt uitgebeeld in de optocht Bigi Spikri begon na het gezamenlustige ontbijt.
de eerste wagen met boot en klederdracht
hij loopt voorop

De hoofdattractie: let's go etnic, totale stijl! Helemaal WOW
 En geen feest compleet zonder hoempoppa
Surinaamse homo's: moet mogen!
Schudduh! Velen hebben een speciale jurk of kostuum aan.
Hieronder nog enig amateuristisch verslag, wat sfeerimpressies van de optocht:
 
TALENT: check de kleine trommelaar @ 50seconden in dit filmpie
Ik denk grofweg 1000 deelnemers. Heb ze geteld: 8 bands en dat vond ik nogal mager. Volgens mij waren er meer bij eerdere edities. En was tijdens een Keti Koti buurtfestival op 16JUN13 een band tegengekomen die hier ook wilde spelen, maar zij waren er niet. Gebeld daarover en het blijkt dat er maar een beperkt budget voor is. Zou zeggen: doe dan de OPROEP vrijwilliger mee te doen. Dan hoef je niet het verhaal van we zitten vol te verkopen en kan de stoet veel langer worden. Dat is natuurlijk moeilijker te managen, maar die KETEN die uitgebeeld wordt, hoe lang was die?

De Internationale Socialisten waren geinfiltreerd en deden met de Surinamers mee:

met spandoek en vlag
Jooker pleegt enige bijdrages:
Goed dat ze erbij was. Voor simpele passanten is het soms onduidelijk waar het voor is. Dan zijn reminders welkom.
De hekkensluiter van de optocht
ENTERING OOSTERPARK
Enne watte is dit nou voor een POSTER vraag je je wellicht af. Dit gaat over wat ik een voorbeeld noem van moderne slavernij: de Bilderberggroep, een 'informeel' overleg, een lobbymeeting op het hoogste niveau. Maximaal winstmaken (`uitblinken!´) is het oogmerk en er wordt samengewerkt om de maatschappelijke orde die dit mogelijk maakt te handhaven. Politiek samen met grote massamedia en multinationale bedrijven. Maar dit terzijde. VerbrekING van meer ketenen (zoals vele vormen van nogal eenzijdige (incasso-)dwangmaatregelen) lijkt mij wenselijk.
We kwamen aan in het Oosterpark. Na een aantal andere kransleggingen Van der Laan. Hij spreekt aardig. Heb het genoemde boek: "Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel" van Leo Balai nog niet gezien (staat wel op m'n lijst nu) maar vermoed dat er geen uitvoerige berekeningen instaan van DE OPBRENGSTEN zoals in "Herstelbetalingen" (van de WIC) en "Wettig opium". (van de VOC).

Hij erkent wel de 10 jaar extra 'contractarbeid' die de slaven nog moesten verrichten om de slavendrijvers schadeloos te stellen. De burgermeester kreeg redeluk applaus, meer dan puur plichtmatig zoals bij een aantal andere sprekers. Maar toen stond m'n camera al uit.
Dit evenement bij het monument speelde zich af op behoorlijke afstand van het publiek:
NIEUWE KETENEN
AFZETTING van de andere oploop naar het slavernijmonument (dat al in het park weggemoffeld staat want als je een ronde loopt over het hoofdpad zie je het niet staan). Deze afzetting ziet er minder afschrikwekkend uit dan een hek. Een paar beveiligers in de buurt en klaar. Op het grote veld stond een bigscreen:
Koning was er ook. Met vrouwmens koningin, zonder kinders. Er werd ook door mij nogal naief verwacht (zie de eerste alinea HIER) dat koning Willempie excuses aan zou bieden maar hij zweeg. HAd me op laten stoken door Tjeerd. De aanduiding Prins Pils was wellicht verdiend maar is verouderd. De titel Willem IV is geweigerd. Maar wat dacht U van: Willem de Zwijger 2? Klopt toch! Begrijp echter nu wel beter waarom hij zweeg. Asscher mocht het karwei opknappen en officieel is de regering ook verantwoordelijk voor de koning die officieel onschendbaar is (artikel 42b grondwet). Maar Maxima was er ook en ze heeft zowaar meegezongen! Hoe zou zij het interpreteren? Ik denk net zo onnadenkend als een profvoetballer die  het Wilhelmus playbekt.

Asscher betuigde SPIJT namens de Nederlandse regering voor de "schandvlek" van slavernij.
Ik sta hier vandaag namens de Nederlandse regering en kijk terug op deze schandvlek in onze geschiedenis. Ik kijk terug en betuig diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid. De slavernij is afgeschaft, maar ook vandaag worden mensen nog vernederd om wie ze zijn. De geschiedenis verplicht ons te leren van het verleden en onrechtvaardigheid ook in deze tijd met alle kracht te bestrijden.

Door schending van de mensenrechten aan de kaak te stellen. Door discriminatie te bestrijden. Door moderne slavernij, in arbeid en prostitutie, aan te pakken.

Daar worden wij nu op beoordeeld.
Er is verschil tussen spijt en EXCUSES. Heel duidelijk gemaakt in dit filmpje onder de tekst van Asscher. Spijt is persoonlijk, iets wat je in jezelf voelt of zegt te voelen. Excuses biedt je aan en zijn daarmee tweerichtingsverkeer. Daar wringt dan de schoen want dan wordt ook de deur geopend voor mogelukke consequenties. En wat is die spijt? Een (1) alinea-tje? Uitgesproken door een (1) persoon? Bedoel bij de be-ediging doen ze het stuk-voor-stuk en nogmaals als het moet. Deze spijt lijkt op een kruimel. Doe het er maar mee is de boodschap, dit hebben wij er met uiterste moeite uit kunnen persen, enigzins gechargeerd gezegd. Asscher's woorden zijn bij betere beschouwing een schandvlek op de verwerking van het slavernijverleden. Toch is ie niet verkeerd die toespraak. Deze laat namelijk zien hoe er door elitairen gedacht wordt. Zij hebben nog een lange leerweg te gaan. Wij dienen hen m.i. te confronteren en ter verantwoording te roepen.
  
Slavernij definieren met de term SCHANDVLEK is mijns inziens denigrerend. Zeggen dat het een schandvlek is, doet het af als incident. "Zwarte bladzijde" was de vorige uitgekauwde oneliner aanduiding. Maar het was veel meer dan dat! Naast honderden jaren de hoge directe opbrengsten werd er een hele economie mee aangezwengeld. Vandaar dat ik het RODE DRAAD noem, niet in het minst vanwege het gewelddadige karakter.
  
Door moderne slavernij te definieren als de oude fysieke slavernij in deze tijd en vervolgens de focus op bepaalde naar willekeur geselecteerde mensenrechten te leggen, wordt de aandacht afgeleid van het slavernij-element in het systeem zoals we dat hier kennen: de zogenaamd democratische rechtstaat. Met slavernij bedoel ik dan dwang door geweld. Want vrijwilligheid is de essentie van vrijheid. En dat is toch echt wat anders. Helemaal officieel is het alhier nog immer een constitutionele monarchie.
  
Asschers's speech is slim geformuleerd met genoeg invalshoeken die instemming opwekken, alle door de NOS uitgezonden reacties (5xxxxx achter elkaar!!!!!) erop spreken tevredenheid uit. Had niet anders verwacht. Braaf. TOCH?! Oh een aantal uur later toch nog wat kritische geluiden geplaatst, zonder beeld. Edoch inhoudelijk interessant. Maar dat werd natuurlijk niet uitgezonden op het 20.00uur journaal. WIE beheerst de hoofdlijnen van de selectie?! Het gaat om het selectief downplayen van AARD, OMVANG en OPBRENGSTEN van de slavernijperiode. Dit gebeurt ook in de NTR-serie "De Slavernij" die ook als basis gebruikt wordt voor het lesmateriaal op scholen.
COMMENTAAR!

Deze spijtbetuiging is ook niet nieuw. Eerder deed staatssecretaris Bijleveld het al namens de regering in 2009:
Het past mij te herhalen wat namens de Nederlandse regering al een aantal malen is gezegd, onder andere bij de onthulling van dit monument. Dat de Nederlandse regering diepe spijt betuigt voor wat in het verleden is gebeurd met betrekking tot de slavernij en de slavenhandel.
Deze hele speech stond vorige week nog onder deze eerste link, nu is deze blijkbaar koudgesteld. In de speech van Asscher is er nu dan het woordje "berouw" aan toegevoegd. Nou zo kunnen we nog jaren doorgaan... Met bvb in woorden diep medeleven betuigen.

Interessant zijn ook de reacties bij het verslag van AT5. De meesten doorzien, een enkeling verdedigt. Omdat het voortgaande uitzuigbuitbeleid (= maximale winst voor (groot-)aandeelhouders) en de kosten voor het volk) meer mensen duidelijk begint te worden denk ik. Het verslag in de grote dagbladen is nogal plichtmatig, overruled door ander nieuws.
Gelukkig verschijnen er nu steeds meer verhalen die andere kanten belichten!

KENNISVERDIEPING
Schreef er eerder ook een ARTIKEL over. Een ander (ont)nuchter(end) artikel staat op de site der socialisten. Ook op het KK-festival was er enige ruimte voor op het Boni-Tula Oso podium en o.a. het Tropenmuseum met acte de presence. Daarna was het vooral feest volgens vastgesteld programma. Helaas verder geen trommelaars gezien. Paar jaar gelee op dit Keti Koti festival  was ik erbij dat er een paar op een bankje bezig waren en door de politie verordend werden te stoppen omdat ze storend zouden kunnen zijn voor het officiele programma aan de overkant van het park. Tijdens Keti Koti!!... Zijn ze afgeschrokken? Het zou van mij op het programma mogen staan: NEEM JE TROMMEL MEE.
 
 En een monument van 11.000 namen al heb ik ze niet geteld.
 
De creatieve hoek. Heb daar zelf ook nog toegevoegd met oranje sminck. Daarmee wilde ik m'n baard eerst oranje maken maar toch niet gedaan. Te aanstootgevend!
Er bestaan geen grenzen
Alleen wat je er zelf van maakt
Lekkel ontdekkuh verder ervaren
Samen in vrijwilligheid GAAN hiha!
Cocreatiegedicht. Eerste regels van ??? aangevuld met oranje jookertaal. Toch is de wereld vol van grenzen. Vraag me af of die allemaal weg te mediteren vallen... Je ogen ervoor sluiten laat ze niet verdwijnen. Wij hebben recht op ruimte, mogeluk zelfs op beheer van grond. Er is meer te weten. Voor achtergronden: check wat links, onderzoek zelf

Om 16.00 ben ik afgetaaid. Pas daarna werd het echt druk, na werktijd park behoorlijk vol geraakt, heb ik gehoord, zo'n 50.000 bezoekers. Festival geslaagd. APEGEZELLIG! Of mogen we dat tegenwoordig liever ook niet meer zeggen? Het is zinvol op TAALGEBRUIK te reflecteren!

Voordat ik heenging kwam ik deze sympathieke man tegen:
BLING BLING, he loves you too!
VERGEVING
Zoals ik probeer duidelijk te maken in mijn raptekst denk ik dat het pas wijs is te vergeven NA een heel bewustwordingsproces. Alleen dan leer je ervan. Het op voorhand vergeven of ''alles vergeten en vergeven'' ondermijnt dat proces. "Alles vergeten en vergeven" klinkt positief maar is het niet doordat herhaling dreigt. Doordat er te weinig reflectie heeft plaatsgevonden. Fouten dienen gedefinieerd te worden, het proces waardoor ze ontstaan heldergemaakt. Niet weggemoffeld onder dit religieuze dogma.


Een frappant bericht in een Surinaamse courant: Surinaams staatshoofd bereid Nederland te ‘vergeven’. De NOS bericht er ook over. Denk dat Desi wel graag vergeven wil worden. Hij vergeeft alvast de Nederlandse regering, doet nota bene net alsof er excuses zijn aangeboden. Een soort gul gebaar naar de Nederlandse regering, ach misschien willen ze hem nu ook een aantal zaken even vergeven?? We praten er liever niet meer over want we willen vooruit kijken...Zeer begrijpelijk maar dat is geen verantwoordelijkheid nemen. Toch poneren Nederlandse officiele sprekers hetzelfde argument: vooruitkijken naar de toekomst. Door een ZWARTE VROUW nota bene. Zie het officiele filmpje vanaf 42 seconden.  Zeker dienen we naar de toekomst te kijken, maar HOE geef je die vorm? Van het verleden kun je leren en dat is absoluut de bedoeling. Anders blijf je eerder steken in herhaling.
sportieve outfit
HOE NU VERDER??
Marx constateerde ook al dat loonarbeid deels slavernij is. Maar de tijden hebben niet stilgestaan. Het gaat de komende tijd vermoedelijk steeds een stukkie erger worden met die crisis, elke keer weer wat maatregelen, telkens minder vrijheid. Soms een kleine opstekert. Men praat wel over economisch herstel maar in heel de E.U. en de V.S. blijven de staatsschulden alleen maar op lopen. De crisis is met extreme middelen uitgesteld, symptomen worden bestreden, het zijn geen oplossingen. En die gebruikte middelen verdwijnen ook als sneeuw voor de zon gezien. Een totaal ziek systeem met exploderende kosten en geloof het of niet: torenhoge winsten. Algemeen toenemende betaaldwang, dwangarbeid en extra bezuinigingen. Het wordt allemal opgelegd. Kan het moeilijk vrijheid noemen. Maar dat is wel wat er officieel gebeurt, men zegt dat we hier in vrijheid leven. Degenen die dit propageren bezitten algemeen gesproken een dusdanig salaris dat men geen of in ieder geval veel minder last heeft van crisis en boetes. Slavernij begint volgens mij tegenwoordig bij de (sinds 1993 verplichte) aangifte van een kind aan de Staat, die op geavanceerde wijze de edele heerser speelt. Laten we voorts niet vergeten, durven inzien, dat onze "comfortzone" mede gedijd(de) dankzij legale grondstofroof en lageloonlandarbeid. Men noemt dit neokolonialisme. Toch begint dit proces ook al flink te kenteren, voormalige kolonies worden economisch onafhankelijker.

Slavernij gaat voor mij duidelijk dieper dan de meesten definieren. TOCH met de MAATschappij  hebben we allemaal in zekere mate te maken. Vroeger vond ik politiek alleen maar gezeik. Daarna besefte ik dat ze tussen de bedrijven door belangrijke beslissingen nemen over de inrichting van de samenleving. Nu ervaar ik absurditeit omdat het vaak te belachelijk voor woorden is wat er gebeurt. Als je het wil zien en niet alleen maar geforceerd happie wil wezen. Daarmee negativiteit negerend, ontkennend, onderdrukkend, wegfeestend. Het daarmee laten sudderen en in staat stellen voort te woekeren. Dit proces speelt zich in de maatschappij af maar ook in onszelf. Hoe gaan we met de eigen emoties om? Het lijkt alsof dat niet direct met slavernij te maken heeft, maar het psychelogische level, dat deel van de werkelukheid, speelt ook mee. Aanvullende invalshoeken. Slavernij dient diepgaand onderzocht te worden om ook subtielere hedendaagse vormen beter te herkennen. En nu is het genoeg!
Is VERZET alleen iets voor in een museum?!
mee-demostrerende boom

Geen opmerkingen:

Een reactie posten