dinsdag 21 december 2010

freedom


even een berichtje voor alle middelvingeraars:
ik promoot 3-dom = freedom, vrijheid dus!
enne die middelvinger staat nog steeds omhoog...

zaterdag 11 december 2010

10 decembrr 2010 studentenprotest


wat mij betreft: MEEST OPVALLENDE FEIT:
In de Telegraaf, het NRC ende Trouw helemaal GEEN WOORD
over een van de GROOTSTE demonstraties van de afgelopen jaren!
Parool natuurluk wel, Volkskrant op pagina 10 en AD ook online..

BEHANGpapier op een hek: de nieuwe trend?!

+duizenden demonstranten:

eerst even het officiele gedeelte:
stoere politieke praatjes
voorspelbaar geyell?!
Regeren moet je leren? Jazeker!

Het vereist namelijk grote vaardigheid
om je beleid zo te verkopen dat iedereen maar betalen blijft.

Het vertrouwen in de politiek is helaas volledig misplaatst.
Om te beginnen is de overheid een verschrikkelijke boekhouder:
altijd een tekort: tekortkoming is dus bewezen.
Grote bouwprojecten gaan voor,
dat kunnen we dichtbij huis zelf constateren.

Tegenwoordig werkt een Nederlander toch gemiddeld
de helft van het jaar voor de Staat (als je alles optelt).
Dit geld heb je niet zelf beschikbaar.
Ik waag dat "gestolen solidariteit" te noemen omdat het ertoe leidt dat mensen minder geneigd zijn om elkaar te helpen:
"ik betaal toch al zoveel belasting"..

WAAR gaat het geld heen? Buurthuizen gaan dicht, gemeenschapsvoorzieningen worden geminimaliseerd en steeds duurder, de groteske bouwprojecten gaan alsmaar door.

WIE betaalt de winst voor het Grote Bedrijfsleven?
Bvb Shell: besef dat met al die files de benzinekranen maximaal open staan = maximale winst voor hen.
Pensioenfondsgeld werd ook geinvesteerd in het bouwen van patserige kantoren waarin voor een aanzienlijk deel daarvan nog nooit iemand heeft gezeten.
Toch levert dit ook middels SUBSIDIES winst op voor bepaalde mensen.

In mijn waarneming is er eigenlijk sprake van slechts 1 partij:
die van het kapifalisme: de BETAAL-PARTIJ
Alle politieke partijen willen dat de overheid (samenlevings-)problemen oplost, in plaats van oorzaken weg te nemen.
De overheid trekt hierbij de verantwoordelijkheid naar zich toe.
Je mag volgens hun wetten niet eens zelf terplekke situaties oplossen, dat moet de overheid regelen.
Je dient je stem te geven en daarmee doe je mee aan dit systeem en wordt jouw beslissingsmacht gebruikt ter legitimatie van het beleid...
Maakt niet uit waar, want zoveel mogelijk betalen moet je van allemaal!

Zelfs de S.P. doet hieraan mee vind ik:
want zij maken bvb geen herhalend kernpunt van het feit dat de voorgestelde bezuinigingen van 18 miljard in een klap betaald zouden kunnen worden door: normale winstbelasting voor multinationals

De grote betaal-partij draagt in de praktijk verschillende maskers om zoveel mogelijk stemmen te trekken om zichzelf in stand te houden:
de bestaande maatschappelijke orde HANDHAVEND ("je maintaindrai").

In plaats van structureel openbaar debat te organiseren waarbij mensen zelf vragen en ideeen kunnen inbrengen wordt de discussie verengd naar een afgesloten ruimte.
Waarbij zelfs nog geopperd wordt voor EXTRA bevoegdheden !

Het belang van de partij is om te groeien.
Dat geld zowel voor het systeem als geheel
(de heilige economische groei)
als voor een politieke partij. Onderling een strijd om stemmen.

Politiek polariseert 2 kanten op:
waarbij enerzijds problemen ontkend worden zodat ze steeds groter worden en later aan de andere kant overdreven,
waardoor verdeeldheid gecreeerd wordt.
Door deze polarisatie wordt het volk,
bevolkingsgroepen die dus gebonden worden door deze partijen,
steeds meer tegen elkaar opgezet.
Gevolg: de voorgestelde 'oplossing' = MEER REPRESSIE:
een controle-staat.
Dat is dan ook de gezamenlijke agenda van het kabinet.

Voor de Staat is het ook prettig als alles vrijwillig gebeurd,
maar zoniet is dwang de gedachte EN straf de praktijk..

Het volk wordt steeds meer tegen elkaar opgezet en uitgespeeld,
dat kunnen we nu duidelijk ervaren.

Ondertussen gaat het verplichte betalen gewoon door.
Die dwang: dat is de last want:
VRIJHEID = VRIJWILLIG

SAMENLEVEN = de belangen van allemaal naast elkaar beleven.

fffff zwaaiuh nar "ons"!
toestemming vragen?!
hehehet draait om geld!
PRAAT in het OPENBAAR!
iedereen telt mee! (om te betalen..)
vliegeren!
constitutionele monarchie!

21 januari is de volgende meeting: tijd voor meer goeie slogans/yells:
"OPRUTTE" klinkt meebee lekkel, maar is wel erg simpel om heel de tijd te roepuh..
die demonstrerende vogels
STEMMEN op BELEID!

De nors-kijkende student is van de eigen orde-dienst:

Freddy is van de partij:

de Freddy-samenzwering!

sssoundsystems GO!
geen bommen maar bellen!

bij Rekening Retour werden vlaggestokken in beslag genomen en in het -door alle kranten klakkeloos overgenomen- ANP-bericht gemeld dat er "stokken" in beslag genomen waren.
Hier niet: NIET NODIG!
potje opruimen!

vrijdag 26 november 2010

jullie wetten, niet de onze

26 novembrr 2010

Om 12.00 begon er een demonstratie tegen het kraakverbod of een demostratie VOOR het WOONRECHT. De sfeer was zeer goed, compleet met picknick en een stoepkrijt-actie!

mogen we stoepkrijten?!
over ons systeempie:


slagans afmaken
goed gesprek met de pliessie:

een interviewtje met EN door POWned/geenstijl:
+interview met WILDSPIT-actie door freelancer:

verslag over de avonddemonstratie
officiele mededeling
over het waarom van KRAKEN+++

JULLIE WETTEN, NIET DE ONZE

MET z'n allen bij de Gratie God's
MENSENRECHTEN(R)evolutie


SAMENleven
wij willen nieuwe slogans!
ANARCHIEL! daar hoort een kraker in?!

verdwaalde demonstrant?CONTACT!

dinsdag 23 november 2010

2dH5

Wat een vage naam denkt ge wellicht: http://www.2dh5.nl/

Voor mij de eerste keer: kennismaking dus!
Helaas kon ik maar de helft van het festival, maar begon wel gelijk met:
polonaise!

"Naar aloude 2.Dh5 traditie sluiten we de zaterdagavond af met een feest. Na het eten beginnen we beginnen open podium. We bieden ruimte aan mensen en groepen om hun verhaal te komen vertellen of hun actie te promoten."

Mocht m'n anarchisten-gedicht doen, maar collega Sieger von SchijnHeilig mocht wat later niet helaas: het was tijd voor herrie:

hehehehehersenspoeling:

Uiteindelijk blijkt 2dH5 een schaakzet voor beginners te zijn, maar wel met de dame
rooksignalen
collega!
der voormalige stadsdichter


barba-gezicht:-visualitijd:

het vaagste shirt:

power to the peaceful

Een prachtig pand. Goed georganiseerd festival!
Prima slaapplek bij een kopie van het Wilhelminapark te Utreg.

De lezing van Dennis Bos over de geschiedenis van de radicale arbeidersbeweging in Nederland was oppietoppie!
http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=219

Deed zondag natuurleuk ook mee met de Loesje workshop. Kwam enigzins blassé over. Niet echt geschreven daar helaas, wel gezellig gekletst en wat fraaie Loesje-verhalen mogen vernemen.

Voor mij waren de georganiseerde discussies 's-middags stroperig en verschrikkelijk demotiverend. Er wordt m.i. teveel gericht op mensen die eigenlijk weinig te vertellen hebben.
Wat mij betreft wordt de (nadruk van de) AANDACHT voortaan veel meer gericht op vernieuwendere initiatieven: die levende inspiraties delen in plaats van elkaar te proberen te overtuigen van wat we het beste met z'n allen tegen dit systeem kunnen gaan doen.
Die tijd is geweest, dat werkt simpelweg niet meer.

Het is ook niet nodig het systeem te laten crashen. Dat doet het nl. vanzelf. Maar wellicht helpt dit een handje:
http://www.quofataferunt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=416&Itemid=106
http://nieuws-uitgelicht.infonu.nl/financieel/64060-bankrun-7-december-2010-tweede-franse-revolutie.html

Als ik bvb de Internationale Socialisten hoor zeggen dat ze het programma van rekening retour radicaal vinden, dan kan ik alleen maar lachen en denk: jij hebt er weinig van begrepen. Niet dat je die vakbondsleden buitenspel moet zetten, maar gewoon aanspreken op een algemenere deler en dan de deelnemers aan een groter initiatief allemaal hun eigen inbreng laten geven: bvb door gekoppelde internet-forums: zodat je daarover ook veel gerichter en overzichterlijker kunt discussieren!

Mijn eigending zal ik volgende keer ook actiever uit de doeken dienen te doen. Heb wel het pand gedoseerd in de posters gezet, alsmede flyers en wat Sint-kaarten uitgedeeld:
http://jokerposter2.blogspot.com/2010/11/sssintje.html
Ben zelf ook volopin ontwikkeling:
http://www.spiritueleveiligheidsdienst.blogspot.com/

Goeie mensen ontmoet, dingen gedeeld!! Lekkere peren gegeten!
Qua programmering mag het van mij alleen veel vooruitstrevender.

oja: deze mallooten waren er ook:

er is nog aardig wat bewustzijns-uitbreiding nodig!

VREDE VOORSPOED

schreeuw om cultuur: 20 nov 2010

m'n favoriete bord =
1,2 schreeuwtje:
pak aan die rekening:
lalala!!!

zaterdag 13 november 2010

DOKwerker 13 novembrr 2010

vanaf de kantlijn gefilmd:
o-o-oversteken:ja ga maar rustug zitten!
politie leek soms een btje vaag vandaag maar verder heel geschikt: gewoon aanspreekbaar!

n zelfs demonstrerende kinderen:


jojojoker in de donkerte