zondag 13 februari 2011

STOP de SLOOP AMS 12 02 2011

ja joh: je spandoek rechtzetten!
zo issie strak!
officiele verhaal
meer demostreren is nodig!
de sloper komt

wat je ook stemt: je MOET betalen!

OSSEL wil slopen!BESTUUR is te DUUR!!
het PROTEST is op gang

Ondanks tegenvallende opkomst (slecht weer, nogal vroeg in de middag) is ook in NL het protest op gang!

De krisis gaat echter veel dieper dan de meesten nog kunnen zien.
Deze zit verankerd in onze verouderde instituties en uitgangspunten,
zoals de GRONDWET (uit 1815!)
iedereen telt mee
de PvdA was deze week 65 jaar geworden: HOERa:
Iedereen telt mee:
Om te betalen!
Maar waar gaat het geld heen?Hou het in de gaten.
GA DOOR!een pleidooi voor de fightclub? Ik geloof in VRIJE WIL, oftewel als alle betrokkenen iets willen met elkaar dat je daar als buitenstaander NIETS mee te maken hebt als je er niet direct last van hebt. Geldt voor alles, dus ook sex, maar zelfs voor geweld. Als voetbalsupporters willen knokken op een afgelegen terrein, en alle betrokkenen gaan daar vrijwillig heen, fasciliteer dit dan als je perse overheid wil spelen. Anders heb je er als maatschappij MEER LAST van, dan gebeurt het op andere plaatsen waar wel anderen bij zijn!

De MORAAL = vrije wil is heilig.
Dat je er wat op aan te merken hebt is prima, ga vooral discussie aan. Maar ontneem mensen niet het recht op eigen ervaring. Op basis van ervaring kun je wijzer worden, niet door regels van anderen blind na te leven: DAT is mis-leiding. De werkelijke leiding krijg je als je naar jezelf luistert. Volgens het vrije wil principe: dus dat alle betrokkenen vrijwillig meedoen. Nogal wat anders dan wat politiek pleegt te doen...

politie doodslaan?!
dus ik ben zo met die diender in gesprek.
Ik vertel over het recht op zelfverdediging:
"Waarom is dat geen grondrecht?"
Het antwoord: "al sla je me dood!"

verder verslag:

POPPENKAST Utrecht 11 02 2011:


Artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Hier in Nederland wordt de woningschaarste in stand gehouden door goedkope huurwoningen (de sociale woningbouw) te slopen.
Wachtlijsten zijn er in vrijwel alle steden, meestal jarenlang.
Tegelijkertijd werd er met ons pensioenfondsgeld 'geinvesteerd' in patserige kantoorpanden waar zelfs voor een aanzienlijk deel nog nooit een bedrijf heeft ingezeten.
VOORSTEL: deze kantoorpanden -die er dus al zijn!- door geinteresseerden laten gebruiken om te wonen. Ze zijn dan ook vrij om dit verder zelf in te richten of om te bouwen.

Artikel over de kraakverbod-wet
belastingkantoor en gerechtsgebouw
gebroederlijk tegenover elkandert...
DA BIGFOOT:
symbool voor kapifalisme

Als je alles optelt is er in Nederland eigenlijk maar 1 partij:
wat je ook stemt, je MOET betalen, noem het de BETAAL-PARTIJ: Joker over de driedubbele KENNIS-KRISIS
Het thema vandaag is POPPENKAST:

Sollie dat de eerste delen geschoten zijn terwijl ik op m'n zij lag..
geweldige voorstelling!!

pizza voor politie?aaaademostrerende kids
TEKENEN van gezelligheid!TEKENEN gaat DOOR!een solidariteitsverklaring
na deze demo gingen we naar DRIFT 21,
waar studenten een Universiteitsgebouw bezetten en een heel programma opzetten!
GOED NIEUWS =

abacadabla

woensdag 9 februari 2011

Manifestatie Utrecht 9 februari 2011

Vandaag een kleine edoch zeer gezellige demo in hartje Utreg, Neude.
Geen politie deze keer en waarvoor zou die ook nodig zijn?!

op gang!

afschuiven op studenten?
SACU over de inhoud
bezuinigingen NIET NODIG!
DIKKE STREEP door je bezuiginING

zijn we het eens?
nadere uitleg!
DELEN gaat door.
YELLEN!
stukkie door de stad:

KENNIS is een mensenrecht
En KENNIS is een mensenrecht, je kan het gewoon claimen:
Ook onafhankeluk van het systeem dus beter gretig delen.
De horizon verbreden: verdiep in andere bronnen.
De RRREVOLUTIE is allang begonnen!
Het StudentenActieCommiteeUtrecht heeft INITIATIEF genomen
en een Universiteitsgebouw bezet!
En niet tijdelijk maar totdat er beter geluisterd wordt,
een ECHTE actie dus.
Een OPEN bezetting, bedoeld om aan MEE te doen
met een heel programma van workshops, lezingen, discussies:
http://kritischestudentenutrecht.wordpress.com/
Marco van Basten?
enne wie is de anti-christ? tog die bank op de achtergrond?

een betere bank:

zondag 6 februari 2011

5 februari 2011: sympathisanten-demostratie met Egypte

In het persbericht van de ANP is te lezen dat er tientallen mensen waren:
http://www.nu.nl/egypte/2440011/steunbetuiging-egyptische-volk-dam.html
Het waren er meerdere honderden!
Deze schrijfstijl is symptomatisch...
het officiele gedeelte
arabische slogans (3 sec.)
de ofiiciele posters:

de officiele posters: wel handig die markert!SOLIDARITIJD:
Is this the Nicolette?
Olee
verdachte afzetting
In de Damstraat, hoofdader voor de Dam, vlakbij de Dam, was de straat afgezet. Het bijpassende verhaal was dat er schade was aan een gevel helemaal aan de zijkant.
Geen noodzaak om heel de straat af te zetten in mijn waarneming!
Toevallig beperkte deze opzettelijke versperring de toeloop.
voor bijbelichting van het nieuws!
PROMOTIE GAAT DOOR
voor een breder beeld van het totale proces.
past ook perfect op allerlei hekwerk: